Tag Archives: gioi tinh

Tháng Năm, 2018

  • 26 Tháng Năm

    Quốc Hội thông qua quyền xác định lại giới tính

    (NSTD)-Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Theo Bộ luật mới, cá nhân có quyền xác định lại giới tính của mình. Đây là tin vui cho những người có ý muốn hoặc đã chuyển giới, đánh dấu sự phát triển hơn về tư duy của xã hội trong bối cảnh hiện nay. Bộ …