Tag Archives: MC Như Quỳnh dâng lời ca nơi Côn Đảo

Tháng Tám, 2018

  • 29 Tháng Tám

    Tìm về cội nguồn – lịch sử, MC Như Quỳnh dâng lời ca nơi Côn Đảo

    Tuy đồng hồ điểm 6g sáng, nhưng bầu trời vẫn còn nhá nhem tối. Đoàn chúng tôi đặt chuyến bay TP.Hồ Chí Minh đi Côn Đảo để tìm hiểu lịch sử một thời oai hùng của những thế hệ đi trước. Thời tiết hôm ấy có phần không được tốt, khi máy bay đi qua vùng nhiễu động thời tiết …