Tag Archives: bảo đăng

Tháng Tám, 2018

  • 11 Tháng Tám

    CÓ MỘT SÀI GÒN RẤT…MỘC

    Bạn có phải là người Sài Gòn? Bạn có yêu Sài Gòn như cách mà chúng tôi yêu ? Hãy cảm nhận Sài Gòn một cách rất riêng, mà ở đó chứa đựng những con người luôn thổn thức về một Sài Gòn hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Những dòng chia sẻ trên là của tấm poster …