Cùng Khám Phá Thế Giới Bùa Ngãi

Một số đàn pháp luyện ngải .

Lời mở đầu!

Sau đây là một số đàn pháp luyện ngải được sưu tầm, tổng hợp và biên soạn lại. Các bạn đọc mang tính chất tham khảo, nghiên cứu. Ai muốn rèn luyện thì phải có tổ thầy, tránh trường hợp tự rèn luyện dễ bị phản phệ và tẩu hỏa… mong các bạn đọc lưu ý, cái gì cũng có cái giá của nó, nên tạo nhiều phước đức để cải thiện vận mệnh của minh.

Xin giới thiệu một số đàn pháp luyện ngải để các bạn tham khảo .
Trên thực tế cũng tùy thuộc vào điều kiện của từng hoàn cảnh
mà ta áp dụng khi lập đàn pháp . Trước khi muốn lập đàn dù là lập đàn
để luyện gì đi chăng nữa , đầu tiên than phải thanh tịnh , trong đầu
óc không có bất cứ một suy nghĩ vấn vương thị phi gì cả .

  Phần 1 – Những đàn pháp lớn luyện chung cho tất cả các loại ngải

A – Đàn pháp thiên hạ Cửu Cô Tổ Thần : Đàn gồm có 3 phần chính .
1 – Đàn trung tâm ( ở chính giữa ) . Đàn này cao độ 1,2 m ,
dùng 1 chiếc bàn vuông 0,8m*0,8m .

Phía trước đàn được để các chậu ngải mà mình có hay mình có ý
định luyện , số lượng không hạn chế .

Đồ cúng gồm : 3 quả trúng gà ta , 0,3kg thịt bụng được luộc vừa
chin tới , 0,3kg thịt bò tươi , 1 ly sữa bò tươi , 5 loại đậu ( đủ 5
mầu ) , muối hạt , gạo . Trên bàn đặt 3 lư hương , phía trước 3 lư
hương có đặt 7 cây đèn đỏ ở trước lư hương chính giữa , còn 2 bên phải
và trái mỗi bên đặt 1 cây đèn trắng lớn . 2 bên đặt mỗi bên một bình
hoa cắm 5 bông ( không dùng hoa sen , hoa cúc và hoa huệ ) .

Trước khi đốt đèn và thắp nhang ta phải tụng ngải kinh bẩy biến ,
sau đó mới đốt đèn và thắp nhang . Sauk hi tụng kinh xong ta thắp đen
nhang , mỗi lư hương cắm 5 nén nhang .

     Chú khai đàn trung tâm : Hộ mệ tát rế ka năn ất mệ tất tá tát đế

tát mệ tu rê mệ u ka tát di ru , sác ru, bà tát sắc mệ , sát tu rệu mệ

ha rệ . Sắc ri sắc ri sắc ka rô ri mệ tịch sắc ri ám ka ri , sắc rệ ka

ri mệ .

  2 – Đàn tả Âm binh : Đàn này cao trừng 0,8m , cũng dùng 1
chiếc bàn vuông 0,8m*0,8m .

Trên bàn dặt chính giữa 1 chiếc lư hương , 2 bên có đặt mỗi bên
một cây đèn đỏ lớn . Trước lư hương để 3 chiếc đĩa , chiếc ở giữa đựng
5 loại đậu (có đủ 5 mầu ) . Bên phải là đĩa đựng gạo nếp , bên trái là
đĩa đựng muối hạt . Tiếp đó để 5 bộ quần áo mã có đủ 5 mầu của các
quan . Sau cùng là 1 chiếc đĩa để 5 sợi chỉ mầu đỏ . Phía sau lư hương
cắm 4 cây cờ tam giác có 4 mầu : Đỏ , Đen ,Trắng và Xanh , trên cờ có
viết chữ lệnh .

Tụng ngải kinh 9 biến sau đó đốt đèn , thắp 7 nén nhang cắm vào
lư hương . Sau đó đốt 1 xấp tiền đinh và 1 xấp tiền vàng xin khai đàn.

 3 – Đàn hữu Âm tướng : Cũng giống đàn tả Âm binh , đàn nay
cũng cao 0,8m và bàn vuông 0,8m*0,8m .

Đặt 1 lư hương ở giữa bàn xung quanh xếp 5 đĩa nhỏ đựng 5 loại
đậu ( có đủ 5 mầu ) . Theo hình ngôi sao 5 cánh . 2 bên đặt mỗi bên
phải , trái 1 cây đèn trắng lớn , tiếp đó xếp hàng ngang trước lư
hương 13 cây đèn trắng nhỏ . Sau để 1 tô nước trắng nhỏ , dưới tô nước
đặt 1 vòng chỉ mầu đỏ .

Tụng ngải kinh 14 biến rồi thắp 13 nén nhang cắm vào lư hương ,
đốt tất cả  đèn lớn , nhỏ lên rồi nén gạo muối ra xung quanh theo 8
hướng . Đốt 1 thùng tiền vàng , 1 thùng tiền bạc và 1 thùng tiền phiếu
để xin khai đàn .

Tất cả 3 đàn này đều lập về hướng chính bắc và chỉ lập vào ban
đêm , không lập vào ban ngày .

  B – Đàn pháp ngũ phương Thần ngải : Gồm có 5 phần , đây là những
đàn pháp tối cao của ngải thuật .

1 – Đàn pháp Ta bà vô lượng : Đàn pháp này được lập cao nhất
trong ngũ phương Thần ngải . Đàn lập phải cao hơn đầu người , đàn lập
quay về hướng tây và phải có ánh mặt trời . Trên bàn dặt 3 lư hương
tượng trưng cho hiện tại , quá khứ và tương lai . Đây là bàn thờ Phật
nên chỉ cần có hương , hoa va trái cây thôi

Trên bàn đặt 1 đĩa 5 loại quả có đủ 5 mầu mỗi thứ chỉ cần 1 quả .
Một bình hoa cũng có đủ 5 mầu . Mỗi lư hương thắp 3 nén hương .

Trước lư hương ở giữa đốt 7 cây đèn nhỏ mầu đỏ . Trước lư hương
bên trái cũng đốt 7 cây đèn nhỏ mầu xanh và trước lư hương bên phải
đốt 7 cây đèn nhỏ mầu vàng . 2 phía phải và trái của đàn pháp mỗi bên
đốt 2 cây đèn hoa sen hồng .

Mỗi ngày thắp nhang 4 lần : Sáng , trưa , chiều và tối . Những
ngày chẵn thì tụng kinh Diệu pháp liên hoa 7 biến . Ngày lẻ thì tụng
kinh A Di Đà 7 biến . Duy trì đàn pháp , tụng niện trong một tháng là
xong .

   2 – Đàn pháp Tam giới Vô lượng : Đàn này được lập thấp hơn Đàn
Ta bà vô lượng . Đàn lập ngang tầm ngực , trái với Ta bà vô lượng đàn
. Đàn pháp Tam giới vô lượng lập quay mặt hướng đông . Trên bàn chỉ có
1 lư hương , có 1 đĩa để 5 loại quả ( có đủ 5 mầu ) , 1 bình cắm 5
loại hoa cũng có 5 mầu .Bên phải đốt 5 cây đèn nhỏ mầu đỏ xếp theo
hình Ngũ hành . Bên trái đốt 7 cây đèn nhỏ mầu trắng được xếp theo
hình Thất tinh . Phía trước mặt đàn đặt một chiếc gương tròn , trên
mặt gương có viết chữ Thiên bằng Châu sa hoặc Thủy kim sa .

Mỗi ngày thắp hương 4 lần vào sáng , trưa, chiều và tối . Ngày chẵn
thì thắp 5 nén hương , ngày lẻ thì thắp 7 nén hương . Mỗi lần thắp
hương đều khấn xin rằng : Con lậy chư thiên , chư Thần ẩn tại Đông
phương đến thực lễ vật của đệ tử tên…. Tuổi… Hộ trì cho đệ tử tu luyện
thần thông …

Duy trì đàn pháp này trong 15 ngày là xong .

    3 – Đàn pháp Âm giới Vô lượng : Đàn pháp này được lập thấp hơn
Tam giới vô lượng đàn . Đàn lập phải ngang hông , đàn pháp Âm giới vô
lượng lập quay về hướng Bắc .

Trên bàn có 3 lư hương , trước lư hương ở giữa có đốt 3 cây đèn
to mầu trắng còn 2 bên phải , trái trước mỗi lư hương đều đốt 1 cây
đèn to mầu trắng . Trên mặt bàn đặt 1 đĩa đựng 5 loại quả có đủ 5 mầu
và 2 đĩa bánh kẹo để 2 bên đĩa ngũ quả . Tiền âm phủ cũng được đặt
trên bàn ( 3 xấp tiền đinh , 3 xấp tiền vàng , 3 xấp tiền phiếu , 3
xấp tiền lẻ … ) .

Trước đàn treo 3 chiếc Phong linh và một chiếc gương
tròn trên mặt gương có viết chữ Địa bằng Châu sa hoặc Thủy kim sa .
Hàng ngày thắp hương vào 2 lần trưa ( 12 giờ ) và tối ( 0 giờ ) , mỗi
lư hương thắp 3 nén hương . Mỗi khi thắp hương thì khấn : con lậy Chư
tướng âm ty , lậy chư vị tà thần , lậy chư vị Tu la ,lậy chư vị ma quỉ
trong âm giới về thị thực do đệ tử tên….tuổi…. Hộ trì cho đệ tử tu
luyện thần thông ….
Duy trì đàn pháp trong 7 ngày là xong .

  4 – Đàn pháp Thiên hạ vô lượng : Đàn pháp được lập thấp hơn Âm
giới vô lượng đàn , đàn cao khoảng ngang đùi , đàn lập quay mặt về
hướng Nam . Điều đặc biệt là trên bàn không đặt lư hương . Hai bên
phải trái của đàn pháp đặt 2 cây đèn lớn mầu đỏ . Chính giữa bàn đặt
một tô lớn nước sạch , xung quanh xếp đèn vòng theo quanh tô nước .
Người chủ lập đàn bao nhiêu tuổi thì đốt bấy nhiêu cây đèn . Trước đàn
có treo phong linh và một cái gương tròn quay về hướng Nam , trên mặt
gương có viết chữ Nhân bằng Châu sa hay Thủy kim sa .

Dùng giấy mầu đỏ viết tên , ngày tháng năm sinh ( âm lịch ) của
người chủ lập đàn vào đó rồi gấp lại dặt dưới tô nước . sau cùng dặt 3
ly : 1 ly nước , 1 ly rượu , 1ly chè . Lưu ý trong quá trình lập đàn
thì không được để các ngọn đèn xung quanh tô nước bị tắt . Đàn lập
trong khoảng một canh giờ và giờ Sửu là tốt nhất .

   5 – Đàn Thờ Tổ ngải : Thường thường đàn pháp này được lập cao
khoảng 0,8m , dùng 1 chiếc bàn vuông mỗi cạnh 0,8m*0,8m . Xung quanh
bàn đặt tất cả các chậu ngải ( không hạn chế số lượng ) , trên bàn đặt
lư hương và đò thực cúng . Số lư hương tương đương với số chậu ngải ,
đồ thực cúng gồm có :

-Trứng gà ta , thịt ba rọi , thịt bò tươi .

-Một con gà đã làm sạch lông , bộ lòng gà . Tất cả đã được luộc chin .

-Một bát huyết gà , một bát huyết heo , một bát huyết bò .

Một chiếc đầu heo quay đặt ở chính giữa các đồ thực cúng xếp xung
quanh . Bên trái đàn đặt 1 đĩa đựng 5 loại đậu ( đủ 5 mầu ) , 1 đĩa
đựng gạo và muối hạt . Bên phải đàn đặt 1 đĩa đựng chè , 1 đĩa đựng
đường . Hai bên đặt 2 bình hoa ( Nam thì cắm 7 bông , Nữ thì cắm 9
bông ) . Phía trước của đàn pháp đặt 6 cây đèn trắng lớn được chia làm
2 bên , mỗi bên 3 cây .

Mỗi ngày thắp hương 2 lần vào 2 canh giờ Mão và Dậu . Mỗi lư
hương chỉ thắp 1 hoặc 3 nén hương . Mỗi khi thắp hương thì khấn rằng :

     Lậy 36 nàng tổ ngải , lậy 36 Ông tổ Lỗ Ban , lậy Tổ Chà , Tổ Miên

, Tổ Mọi , Tổ Lèo . Lậy Cô ở chốn hang cùng hang hẹp , lậy Cô ở núi

thẳm non ngàn , lậy Cô ở rừng ở rú , lậy Cô ở cồn cát chơ vơ , lậy Ông

ngài bà Ngài Ông Xà bà Xà Ông Linh bà Linh , ứng hiện chứng minh , lậy

các cô ở mười phương , lậy các Ông ở tám hướng về đây mà thi thực do

đệ tử là tên… tuổi … Giúp đệ tử tu luyện thần thông .

     Lậy các Cô quanh quẩn đâu đây nghe lời đệ tử trần gian Cô về thi

thực , đệ tử dâng lên bạn bè cùng hưởng các Cô mau về .

Sau khi đọc xong thì cắm hương vào chậu ngải , mỗi chậu cắm 1 nén
hương . Duy trì đàn pháp này trong vòng 49 ngày là xong .

     Phần 2 – Những đàn pháp luyện riêng cho từng loại cây ngải hoặc củ ngải :

    – Luyện cây ngải : Điều lưu ý khi cây ngải mọc cao độ 20cm thì mới
bắt đầu luyện là tốt nhất ( đặc biệt khi cần thì luyện lúc cây chưa
nẩy mầm ) . Dù luyện cây hay luyện củ thì khởi luyện cũng nên chọn
ngày mùng 2 hay 16 âm lịch để bắt đầu luyện và hàng ngày luyện vào lúc
chập tối hay nửa đêm . Đồ thực cúng khi lập đàn luyện từng loại cây
ngải hay củ ngải cũng không hoàn toàn giống nhau . Mỗi loại ngải khi
luyện cần có những đồ thực cúng riêng , tùy theo sức mạnh tâm linh mà
các ngải Sư bầy đặt đồ lễ thực cúng trước đàn pháp . :

 photo anh 1.jpg
Có loại ngải đồ thực cúng được bầy như trong ảnh
 photo anh 4.jpg
Có loại cây ngải thì đồ lễ lại được bầy khác như trong ảnh 
 photo anh 3.jpg
và cách người ta thắp nhang cũng không giống nhau.

  Có một điểm chung cho các loại đàn luyện cây ngải hay củ ngải thì
đồ thực cúng đều có những ly nước trắng sạch , những ly rượu trắng và
những ly chà . Có 5 loại Đậu tương xứng có 5 mầu biểu tượng của Ngũ
hành . Có đĩa gạo , đĩa muối hạt , đĩa bỏng bắp hay bỏng gạo nếp rang
. ngoài ra tất cả đều phải có hương , hoa , đèn nến và trái cây . Còn
khác là những đồ thực cúng như trứng gà ta , con gà , huyết heo … Phụ
thuộc vào khi luyện cây ngải , củ ngải đó là cây ngải , củ ngải gì mà
thôi .

Luyện ngải củ :

Khi muốn luyện ngải củ , trước tiên các ngải Sư
phải đem củ ngải đó rửa rượu , chà 3 ngày mỗi ngày rửa 3 lần rồi đem
phơi nắng , phơi sương 3 ngày 3 đêm cho sạch sẽ và hấp thụ được linh
khí âm dương của Đất Trời . Sau đó mới đem củ ngải đó để lập đàn luyện
được . 

 photo nh 5 1.jpg

 photo anh 6.jpg

 –Luyện hoa ngải trong nước hoa hay dầu thơm : Một số hoa của một
vài loại cây ngải được luyện dùng trong lĩnh vưc : Giao tiếp ngoại
giao , dùng trong lĩnh vực tình cảm và được dùng trong công việc kinh
doanh thương mại … vì vậy hoa của một số loại ngải được các ngải Sư
dùng luyện để cấp cho những người có nhu cầu sử dụng, luyện dầu ăn nói đòi hỏi năng lượng người luyện truyền vào ngãi nhiều, khá là hao năng lượng của cơ thể .

 photo anh 2.jpg

-Các bước luyện cây , củ ,hoa ngãi có điểm chung được làm như sau :

a/ Đọc chú thắp nhang . Khi đọc chú thắp nhang xong thì cắm
nhang vào chậu ngải hay lư hương dùng để luyện củ hay hoa ngải .

b/ Đọc chú An Thần Thổ Địa ( 7 biến )

c/ Đọc chú hội ngải và chú thỉnh 36 mẹ Tổ ngải ( 108 biến )

d/ Đọc chú mời các nàng ngải về thi thực đồ lễ cúng .

e/ Đọc chú xin luyện ngải và chú thỉnh Tổ ngải .

g/ Cuối cùng đọc chú luyện ngải theo từng công việc mà ngải
Sư muốn sử dụng ( vì mỗi loai ngải dù là cây hay củ và hoa đều có
những câu chú luyện riêng khác nhau )

Sau khi đọc xong thì định thần , bắt ấn sên vào chậu ngải ,
củ ngải hay lọ nước hoa có ngâm hoa ngãi ở trong đó .

Thường mỗi ngày
luyện chừng 45 phút tới 60 phút là xong . Cây ngải thường được luyện
trong khoảng thời gian 21 ngày còn củ và hoa ngải thì được luyện trong
vòng 49 ngày là được .

 photo nh 7a.jpg
luyện thành dầu ăn nói với ngãi đã đủ lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.